Het sterven van Rebecca Lopez Ikario

Denis Henriquez: Het sterven van Rebecca Lopez Ikario

Een prachtig epos over de essentie van het leven op het eiland Aruba.

Na enkele ingrijpende onderzoeken krijgt de 85-jarige Rebecca Lopez Ikario van haar behandelend arts te horen dat ze nog slechts drie maanden te leven heeft. Vanaf dat moment worden haar gedachten voor een groot deel in beslag genomen door het verleden. De herinneringen aan vroeger doen haar de pijn vergeten.
Tijdens haar leven heeft Rebecca gezorgd voor haar tante, haar twee zussen en haar neef Esteban, voor wie ze tante, moeder en vader tegelijk was. Wanneer het jaareinde nadert en de aanstaande dood van Rebecca naderbij komt, keert Esteban terug naar het eiland om afscheid te nemen van de vrouw die hij als zijn vader beschouwt.

GESPREKSVRAGEN

1. Welk fundamenteel conflict heeft zich afgespeeld tussen Rebecca en haar zus Catarina? Waarom?

2. Welk conflict heeft zich afgespeeld tussen Rebecca en Esteban? Wat was de oorzaak?

3. Hoe oud waren de drie zusters toen hun vader stierf? Geef geboortejaar en sterfjaar van hun vader en moeder. Hoe oud was Esteban toen Rebecca stierf? Wie zou, volgens u, de gelukkigste zus van de drie zijn geweest?

4. Hoe zou u Esteban willen karakteriseren, als individualist, egoïst of als een sociaal mens? Waar blijkt het uit?

5. Welke overeenkomsten zijn er tussen Esteban en Aristides Gomez?

6. Hoe zou Rebecca aan het eind van haar leven teruggedacht hebben aan het gezegde: ik deed mijn plicht en ontdekte dat dit vreugde was. Zou ze dit beaamd hebben of juist niet. Waar blijkt dit uit?

7. Rebecca was verzot op geluksnummers, casino etc. Was dat gewoon een hobby of was het een onderdeel van de sociale gezelligheid of een middel om over wat meer geld te beschikken of zou er een meer psychologische noodzaak achter kunnen zitten? Waarom? Leg uit.

8. Hier en daar in de tekst staan een paar verwijzingen naar andere schrijvers. Welke schrijvers, waar, in welk van hun boeken en waar in hun boeken?

9. Het eiland is vanaf ‘den beginne’ een smeltkroes geweest. Europa sinds eeuwen veel en veel minder. In het volgende alinea geeft Esteban zijn mening over het Europa van nu. Wat zegt hij eigenlijk? ‘De tweede wet?’ ‘De tweede wet’, antwoordde Esteban. ‘Concentratieverschillen zullen uit zichzelf naar vereffening streven. Alleen de Europeanen denken dat ze een uitzondering vormen op deze natuurwet.’

10. Als iemand u zou vragen waar Rebecca over gaat. Kunt u dan een antwoord geven in één zin?

ANTWOORDEN VAN DE AUTEUR

1. Het verlies van haar vrijheid compenseerde Rebecca door Catarina’s zoon toe te eigenen. Catarina voelde zich machteloos en koesterde wrok tegen haar zus, een wrok die op een heftige manier tot uiting kwam toen ze dement werd.

2. Rebecca koesterde de hoop dat Esteban na zijn studie definitief terug zou keren naar het eiland om haar zorg te verlichten.

3. Als Uranita op 33 jarige leeftijd sterft, zijn Rebecca, Josefa, Catarina: 3,8,11 jaar oud. De kinderen zijn 13,18,21 als hun vader sterft. Uranita (1888-1921), Feodoro (1881-1931). Esteban is 57 jaar oud als Rebecca sterft. Josefa.

4. Individualist, omdat hij zijn eigen weg kiest (hij komt terug en gaat weer weg van het eiland), hij is kritisch tegenover de tendenzen van de maatschappij. Aan de andere kant komt hij iedere zomer terug om zijn ‘ouders’ te steunen en blijft hij, al is het op afstand, erg betrokken met wat er zich afspeelt in hun huis. Ook sociaal dus. Een eenduidig antwoord is hier dus niet mogelijk.

5. Beide zijn rationalisten, intellectueel ingesteld en hebben weinig op met godsdienst.

6. Bij de K.N.S.M heeft ze haar plicht vervuld en erkenning voor gekregen, maar niet in geldelijke vorm toen ze met pensioen ging. Thuis heeft haar plicht haar ten slotte geen vreugde gebracht omdat ze tot het einde toe alleen stond met haar zorgen. Esteban was er niet om haar bij te staan. Ik denk niet dat ze de spreuk zou hebben beaamd.

7. Een combinatie van de genoemde factoren, maar ook een psychologische factor. Ze heeft geen geluk gekend in haar persoonlijke leven omdat ze heeft moeten opdraaien voor de zorg van haar zusters plus het kind. Misschien hoopte ze dat de ‘nummers’ haar het genoegen konden verschaffen ‘geluk’ te hebben.

8. De Europeanen zijn in de vorige eeuwen uitgezwermd over de globe en hebben daar de samenlevingen veranderd of nieuwe geschapen, zoals in het Caraībisch gebied. Men vond dat toen heel ‘normaal’. Nu de omgekeerde weg wordt bewandeld door de armen der wereld is men hogelijk verbaasd en zelfs ontstemd dat zoiets ‘normaals’ met Europa gebeurt.

9. Deel II begint met een knipoog naar Honderd Jaar Eenzaamheid van Garcia Marquez (de openingszin van het boek). Ook Melquíades komt voor op de eerste pagina van dit boek. Pag. 49. Het gesprek tussen de heer Tolaram en Rebecca: ‘Het geluk, mejuffrouw Ikario, zit in je concentratie.’ Verwijzing naar de Bhagavadgita, Hfdst.II, vers 66. Pag.356. In het gesprek tussen Peggy en Esteban verwijzen ze allebei naar Shakespeare, King Lear, Act I ( de dialoog tussen Cordelia en haar vader King Lear).

10. Het boek is een biografie in romanvorm van Rebecca en de samenleving waarin ze geleefd heeft.

2017-07-06T12:53:48+00:00 22 juni, 2016|