Michiel Löffler: Land weg

Op een dag heeft de boer er genoeg van, of het is hem allemaal teveel. Hij verlaat zijn boerderij en gaat op stap. Zijn broer blijft achter, alleen met de koeien.

De wereld is groot en gaat maar langzaam aan hem voorbij, op een trekker gaat alles veel sneller. Maar er is ruimte. Vrijheid. Lucht.
Vreemd dat het zo rustig is. Miljoenen mensen in de steden maar niemand die tussen de dorpen loopt. Koeienharen aan roestig prikkeldraad, nog van vorig jaar, nu staan de dieren op stal.

GESPREKSVRAGEN

1a. Waarom denk je dat de schrijver het boek ‘Land weg’ heeft genoemd?

1b. Je zou het boek een ‘quiet novel’ kunnen noemen. Waarom?

2. Waar denk je dat het boek zich afspeelt?

3. Waarom gaat de ene broer op weg?

4. De schrijver zegt dat het boek over de botsing tussen stad en platte land gaat. Wat denk je dat hij daarmee bedoelt?

5. De schrijver noemt de plattelandscultuur cyclisch en achterwaarts gericht, in tegenstelling tot de stedelijke cultuur die lineair en toekomst gericht is. Zie je daarvan dingen terug in het boek?

6. Met welke boeken zou je het boek kunnen vergelijken, qua thematiek, qua vorm?

7. In het laatste hoofdstuk staan verschillende verwijzingen naar eerdere passages. Welke zijn dat, en waarom staan ze daar?

8. Het boek heeft min of meer een open einde. Hoe denk je dat het verder zou kunnen gaan?

9. Wat denk je dat er uiteindelijk met het geld van de boer gebeurt?

10. ‘Er is geen terug alleen maar verder’ In hoeverre is dit van toepassing op de thematiek van het boek?

 

ANTWOORDEN VAN DE AUTEUR

De auteur geeft zelf antwoord op de gespreksvragen. Gebruik hiervoor het contactformulier.