Beschrijving

‘Rabhi’s boodschap is dan ook aantrekkelijk. Dat we verkeerd bezig zijn en onze economie gericht is op verspilling en dus heel erg oneconomisch is, weten we allemaal. In plaats van voor nog meer ecologisch verantwoorde groei te gaan, moeten we de gematigdheid omarmen’ – De Morgen

Midden in de zogenoemde Dertig Gleorieuze Jaren van econo­mische voorspoed in Frankrijk besluit Pierre Rabhi zich op het platteland te onttrekken aan de maatschappij die zich meer en meer richt op con­sump­tie en overdaad. In deze economische ontwikkeling moet de mens een vorm van persoonlijke vervreem­ding van zijn omgeving en de natuur accepteren met als enig doel de economische machine te laten draaien. Een economie die zich door haar zoektocht naar ongeli­miteerde groei roofbouw pleegt op de wereld.

In Het geluk van het genoeg vertelt Rabhi over zijn ervaringen, die duidelijk maken dat het alleen mogelijk is te breken met de kanniba­listische mondialisering als we onze behoeften en verlangens matigen. Alleen door te kiezen voor een vrijwillig aanvaarde soberheid kunnen we ons bevrijden van een levensstijl die niet alleen destructief is voor de natuur en onze omgeving, maar uiteindelijk ook voor onszelf.

‘Het is in de eerste plaats de natuur die ons moet inspireren, want zij is de enige echte garantie voor duurzaamheid.’ – Pierre Rabhi