Marmer is een kleine uitgeverij die per jaar niet meer dan 25 tot 30 nieuwe boeken uitgeeft. Dat maakt ons heel selectief in wat we uitgeven en ons programma is snel gevuld. Tot en met zomer 2019 hebben we geen ruimte meer voor nieuwe projecten.  

Hoewel we altijd nieuwsgierig zijn naar talentvolle Nederlandse auteurs, is het niet mogelijk om alle manuscripten die toegestuurd worden, te beoordelen. Alleen als je je sporen in het vak al hebt verdiend, is het zinvol je manuscript, samen met een synopsis en motivatie, in te sturen.

Van beginnende schrijvers nemen we alleen manuscripten in behandeling als die vergezeld gaan van een manuscriptbeoordeling en aanbeveling van een ervaren en gerenommeerde schrijfcoach, of beter nog: met aantoonbare redactie door een gekwalificeerde redacteur. 

We willen je absoluut niet ontmoedigen om mooie dingen te (blijven) schrijven, maar als je niet aan bovenstaande voldoet, verzoeken we je vriendelijk het bij een andere uitgeverij te proberen, of je manuscript in eigen beheer uit te geven.

Tot en met zomer 2019 hebben we geen ruimte meer voor nieuwe projecten.