Denis Henriquez: Het sterven van Rebecca Lopez Ikario

Een prachtig epos over de essentie van het leven op het eiland Aruba.

Na enkele ingrijpende onderzoeken krijgt de 85-jarige Rebecca Lopez Ikario van haar behandelend arts te horen dat ze nog slechts drie maanden te leven heeft. Vanaf dat moment worden haar gedachten voor een groot deel in beslag genomen door het verleden. De herinneringen aan vroeger doen haar de pijn vergeten.
Tijdens haar leven heeft Rebecca gezorgd voor haar tante, haar twee zussen en haar neef Esteban, voor wie ze tante, moeder en vader tegelijk was. Wanneer het jaareinde nadert en de aanstaande dood van Rebecca naderbij komt, keert Esteban terug naar het eiland om afscheid te nemen van de vrouw die hij als zijn vader beschouwt.

GESPREKSVRAGEN

1. Welk fundamenteel conflict heeft zich afgespeeld tussen Rebecca en haar zus Catarina? Waarom?

2. Welk conflict heeft zich afgespeeld tussen Rebecca en Esteban? Wat was de oorzaak?

3. Hoe oud waren de drie zusters toen hun vader stierf? Geef geboortejaar en sterfjaar van hun vader en moeder. Hoe oud was Esteban toen Rebecca stierf? Wie zou, volgens u, de gelukkigste zus van de drie zijn geweest?

4. Hoe zou u Esteban willen karakteriseren, als individualist, egoïst of als een sociaal mens? Waar blijkt het uit?

5. Welke overeenkomsten zijn er tussen Esteban en Aristides Gomez?

6. Hoe zou Rebecca aan het eind van haar leven teruggedacht hebben aan het gezegde: ik deed mijn plicht en ontdekte dat dit vreugde was. Zou ze dit beaamd hebben of juist niet. Waar blijkt dit uit?

7. Rebecca was verzot op geluksnummers, casino etc. Was dat gewoon een hobby of was het een onderdeel van de sociale gezelligheid of een middel om over wat meer geld te beschikken of zou er een meer psychologische noodzaak achter kunnen zitten? Waarom? Leg uit.

8. Hier en daar in de tekst staan een paar verwijzingen naar andere schrijvers. Welke schrijvers, waar, in welk van hun boeken en waar in hun boeken?

9. Het eiland is vanaf ‘den beginne’ een smeltkroes geweest. Europa sinds eeuwen veel en veel minder. In het volgende alinea geeft Esteban zijn mening over het Europa van nu. Wat zegt hij eigenlijk? ‘De tweede wet?’ ‘De tweede wet’, antwoordde Esteban. ‘Concentratieverschillen zullen uit zichzelf naar vereffening streven. Alleen de Europeanen denken dat ze een uitzondering vormen op deze natuurwet.’

10. Als iemand u zou vragen waar Rebecca over gaat. Kunt u dan een antwoord geven in één zin?

 

ANTWOORDEN VAN DE AUTEUR

De auteur geeft zelf antwoord op de gespreksvragen. Gebruik hiervoor het contactformulier.