Peter Drehmanns: Vaderval

Vaderval is het tragikomische verslag van een kat-en-muisspel tussen een vader en een zoon, een even onbarmhartige als aangrijpende roman, geschreven in een bezielde stijl. In 2015 won Peter Drehmanns de Halewijnprijs voor zijn hele oeuvre. Uit het juryrapport: ‘In al zijn vermakelijkheid schudt deze auteur ons wakker, verbaast, ontroert, prikkelt en zet wezenlijk aan het denken.’

GESPREKSVRAGEN

1. De verteller van het verhaal, Ben Teister, gebruikt nooit het bezittelijk voornaamwoord (‘mijn’) als hij het over zijn vader heeft. Waarom zou dat zijn?

2. Ben je het ermee eens dat de roman als een afrekening gelezen kan worden? Of is er misschien eerder afgunst in het spel van de zoon jegens de vader, en zo ja, waarom dan?

3. De zoon zet zich verbeten af tegen alles wat de vader vertegenwoordigt. Toch slaagt hij er maar ten dele in om niet te worden besmet door het gedrag van zijn vader. Waaruit blijkt dat onder meer?

4. Als Ben Teister hoort dat zijn vader is overleden blijft hij daar vrijwel onbewogen onder. Verandert die gemoedstoestand nog in de loop van het verhaal?

5. Wanneer begon je te vermoeden dat de vader misschien niet dood is? Kwam dat vermoeden overeen met wat er aan het eind van het boek onthuld wordt over deze kwestie?

6. Er is een moment in het verhaal waarop de zoon zich door zijn vader tegelijkertijd ernstig bedreigd en hevig besmeurd voelt. Wanneer vindt dat moment plaats?

7. Het hele verhaal wordt verteld in de tegenwoordige tijd en vanuit de ik-figuur. Van p. 246 tot p. 264, als Ben Teister naar de dodentempel in Abydos gaat, is er evenwel sprake van de verleden tijd en wordt de ik een hij. Waarom zou de auteur tot deze ingreep hebben besloten?

8. Denk je dat Vaderval een autobiografische roman is?

9. Harry Teister, de vader, zou je kunnen karakteriseren als een ambivalent wezen. Waaruit blijkt dat?

10. Ook de houding van Ben Teister tegenover zijn vader wordt gekenmerkt door ambivalentie. Kun je dat toelichten?

11. De vader speelt een spel met zijn zoon Ben. Wat zou de reden of het doel hiervan zijn?

 

Lezingen

Peter Drehmanns geeft lezingen. Ook een bezoek aan een leesclub behoort tot de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de uitgeverij via het contactformulier.

 

ANTWOORDEN VAN DE AUTEUR

De auteur geeft zelf antwoord op de gespreksvragen. Gebruik hiervoor het contactformulier.